Anna MacLeod in S1 is going to be on TV. She is very keen to work as a music therapist when she leaves school and, in this programme, she is given the opportunity to spend a day working alongside one. BBC ALBA Dè a-nis? – Wednesday 14 February at 6.35pm.

Tha Anna NicLeoid ann an AS1 gu bhi air an TBh. Tha ùidh mhòr aice anns an obair a th’ aig leasaichean ciùil agus i airson an dreuchd sin a leantainn nuair a dh’ fhàgas i an sgoil. Ann am prògram na seachdain sa, tha i a’ faighinn an cothrom coinneachadh ri leasaiche ciùil agus faicinn dè dìreach a bhios iad a’ dèanamh.  BBC ALBA Dè a-nis? – Diciadain 14 Gearran aig 6.35f.

VISIT US Inverness Royal Academy
Culduthel Road
Inverness
IV2 6RE

Tweets by @Inverness_Royal

Inverness Royal Academy Facebook

Back to top